Naši dárci

Zde jsou uvedeni dárci či donátoři, kteří částku na obnovu skutečně poskytli a kteří souhlasili se zveřejněním údajů o své osobě či firmě.

  • Rodina Tomášova
  • Anna Egerová
  • Státní fond kinematografie, výše dotace 350 000 Kč