Dárci a partneři

Zde jsou uvedeni dárci, donátoři či reklamní partneři, kteří částku na obnovu skutečně poskytli a kteří souhlasili se zveřejněním údajů o své osobě či firmě. Všem dárcům z celého srdce děkujeme.

Partneři v rámci reklamního plnění

f
 • UNIPETROL RPA, s.r.o. – podporovatel akce formou reklamního plnění ve výši 1 200 000 Kč bez DPH
 • Severočeské doly a.s. – podporovatel akce formou reklamního plnění ve výši 1 000 000 Kč bez DPH
 • ANO 2011 – podporovatel akce formou reklamního plnění ve výši 12 000 Kč bez DPH
f

Milí dárci

f
 • Kamila Bláhová
 • Vycpálkovi
 • rodina Fedoriškova
 • Kilevníková Tereza
 • Rob Pavel
 • Marek Tomčík
 • Erika Sedláčková
 • rodina Otcovských
 • rodina Tomášova
 • Anna Egerová
f

Poskytovatelé dotací

f
 • Město Litvínov – dotace na chybějící část prostředků na úhradu ceny celého díla
 • Firma United Energy poskytla 50 000 Kč městu Litvínov s účelem využití na výměnu sedaček v Citadele, částka byla poskytnuta v dotaci města Litvínova

 • Státní fond kinematografie, výše dotace 350 000 Kč