Realizace akce

srpen 2020

Nová podlaha je naistalována, a to včetně schodových hran a osvětlení schodů. Dne 18.8.2020 začala montáž nových sedaček.

červenec 2020

Během července pokračují práce ve všech třech hlavních oborech. Sedačky se vyrábí na Moravě, podlahová krytina je postupně instalována a osvětlení schodů se také realizuje. Předpokládaný termín dokončení prací je polovina srpna letošního roku. Pak bude následovat úklid, drobné opravy interiéru a koncem srpna by mohlo začít promítání.

19. 6. 2020

Práce pokračují ve vysokém tempu. Již jsou demontovány všechny sedačky a téměř všechna stará podlahová krytina. Staré sedačky chceme rozprodávat, doufáme, že se potencionální kupci najdou. Pro představu několik fotografií z průběhu prací.

15. 6. 2020

Přerušili jsme promítání a činnost kina, začali jsme s vlastní realizací akce. Tento den jsme demontovali první sedačky a budeme dále pokračovat. Po demontáži sedaček nastoupí zástupci firmy Altryss s.r.o., budou demontovat stávající podlahovou krytinu a pak pokračovat s pracemi přesně dle smlouvy.

květen 2020

Probíhá příprava vlastní realizace akce, připravuje se koordinace obou našich dodavatelů a také se koordinuje budoucí činnost s dodavatelem rekonstrukce vzduchotechniky, který dodává zcela nový systém větrání kina v Citadele. Předpokládané zahájení vlastní výměny sedaček a podlahové krytiny v polovině června 2020.

duben 2020

Nabídky na realizaci akce byly podány, po hodnocení nabídek, jednáních hodnotící komise a dalších nutných úkonech byly podepsány smlouvy na realizaci. Podlahovou krytinu bude dodávat a instalovat firma ALTRYSS s.r.o. z Mostu, nové sedačky pak dodá firma HOKO-VU s.r.o. z Vlčnova. Obě firmy jsou zkušené, prověřené a my jen doufáme, že odvedou vynikající práci. Cena za pokládku podlahové krytiny je ve výši necelých 390 000 Kč bez DPH, sedačky nás pak budou stát 2 497 300 Kč bez DPH. Podrobnosti o průběhu zakázky jsou opět uvedeny na adrese: https://zakazky.mulitvinov.cz/contract_display_1330.html

12. 3. 2020

Radostná zpráva – podepsali jsme smlouvu s firmou Severočeské doly a.s. o reklamní činnosti v rámci akce Adoptuj sedačku. Smlouva je podepsána na dobu tří let, přístup Severočeských dolů a.s. byl a je více než vstřícný a cena za reklamní plnění je 1 milion Kč bez DPH. Jedná se o velice výrazný příspěvek k získání prostředků na úhradu nákladů naší akce. Našemu partnerovi srdečně děkujeme.

26. 2. 2020

Byla zveřejněna výzva na podání nabídky na zakázku “Výměna sedaček a podlahové krytiny v kině Citadela”. Výzva je dělena na dvě části, a to na výměnu vlastních sedaček a na pokládku podlahové krytiny. Na základě této výzvy mohou uchazeči o tuto zakázku podat cenovou nabídku, pokud samozřejmě splní výzvou požadované podmínky. Termín pro podání nabídky je do 6. 4. 2020 do 10:00 hod. Výzva k podání nabídky je na adrese: https://zakazky.mulitvinov.cz/contract_display_1330.html

leden 2020

Během ledna byly na transparentní účet poukázány první dary od našich dárců. Velice děkujeme. Zároveň probíhají jednání s případnými velkými donátory o podpoře naší akce. Také probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele sedaček a podlahové krytiny.

18. 12. 2019

Proběhla tisková konference k odstartování akce „Adoptuj sedačku“, a to od 10:00 hod. v Café baru v Citadele.  Tiskové konference se zúčastnili představitelé města Litvínova, jednatel společnosti SPORTaS, s.r.o. a novináři. Věříme, že zúčastnění budou nadšeně referovat o naší akci a přispějí k její propagaci.

listopad 2019

Připravujeme výběrové řízení na dodavatele nových sedaček, podlahové krytiny a nouzového osvětlení. Připravovaná zakázka bude rozdělena na tři části (sedačky, podlaha a elektro), aby byly pro dodavatele vytvořeny optimální podmínky pro realizaci a zároveň se nám povedlo vybrat dodavatele zkušené a zodpovědné.

31. 10. 2019

Dotace od Státního fondu kinematografie ve výši 350 000 Kč nám již byla zaslána. Zároveň v tomto období odstartovala jednání o dotaci s významnými firmami z Litvínova a okolí.

září 2019

Byla přiznána dotace od Státního fondu kinematografie ve výši 350 000 Kč. O čerpání a využití této dotace byla sepsána a parafována smlouva. Tato dotace tvoří krásný základ akce „Adoptuj sedačku“ a doufáme, že tato první vlaštovka nebude zároveň vlaštovkou poslední.