Realizace akce

Časosběrné video výměny sedaček

 

září 2020

Dne 17. září 2020 proběhl den otevřených dveří Citadely se slavnostním otevřením kina s novými sedačkami. Při této příležitosti byly zpřístupněny prostory Citadely, kam při běžném provozu veřejnost nemá přístup. Akce se zúčastnila široká veřejnost, zástupci vedení města, dárci i partneři akce “Adoptuj sedačku”. Po krátkém setkání v kině a přivítání byl promítnut časosběrný film o výměně sedaček, poté následovala prohlídka běžně nepřístupných prostor Citadely, následoval koncert v Café baru a také promítání filmu Šarlatán. Dle ohlasů přítomných byla akce kvitována velice kladně.

Při této příležitosti byly také veřejnosti představeny úpravy interiéru společenského sálu. Zde bylo výrazně změněno dispoziční řešení sálu, upraveno pódium a hlavně prošlo výraznými změnami barevné řešení sálu.

konec srpna 2020

Jsou naistalovány i nové sedačky, provoz kina může začít. Těšíme se na vaše návštěvy. A na měsíc září chystáme slavnostní otevření kina za přítomnosti vedení města Litvínova, všech dárců a podporovatelů, a včetně prohlídky objektu Citadela.

srpen 2020

Nová podlaha je naistalována, a to včetně schodových hran a osvětlení schodů. Dne 18.8.2020 začala montáž nových sedaček.

červenec 2020

Během července pokračují práce ve všech třech hlavních oborech. Sedačky se vyrábí na Moravě, podlahová krytina je postupně instalována a osvětlení schodů se také realizuje. Předpokládaný termín dokončení prací je polovina srpna letošního roku. Pak bude následovat úklid, drobné opravy interiéru a koncem srpna by mohlo začít promítání.

19. 6. 2020

Práce pokračují ve vysokém tempu. Již jsou demontovány všechny sedačky a téměř všechna stará podlahová krytina. Staré sedačky chceme rozprodávat, doufáme, že se potencionální kupci najdou. Pro představu několik fotografií z průběhu prací.

15. 6. 2020

Přerušili jsme promítání a činnost kina, začali jsme s vlastní realizací akce. Tento den jsme demontovali první sedačky a budeme dále pokračovat. Po demontáži sedaček nastoupí zástupci firmy Altryss s.r.o., budou demontovat stávající podlahovou krytinu a pak pokračovat s pracemi přesně dle smlouvy.

květen 2020

Probíhá příprava vlastní realizace akce, připravuje se koordinace obou našich dodavatelů a také se koordinuje budoucí činnost s dodavatelem rekonstrukce vzduchotechniky, který dodává zcela nový systém větrání kina v Citadele. Předpokládané zahájení vlastní výměny sedaček a podlahové krytiny v polovině června 2020.

duben 2020

Nabídky na realizaci akce byly podány, po hodnocení nabídek, jednáních hodnotící komise a dalších nutných úkonech byly podepsány smlouvy na realizaci. Podlahovou krytinu bude dodávat a instalovat firma ALTRYSS s.r.o. z Mostu, nové sedačky pak dodá firma HOKO-VU s.r.o. z Vlčnova. Obě firmy jsou zkušené, prověřené a my jen doufáme, že odvedou vynikající práci. Cena za pokládku podlahové krytiny je ve výši necelých 390 000 Kč bez DPH, sedačky nás pak budou stát 2 497 300 Kč bez DPH. Podrobnosti o průběhu zakázky jsou opět uvedeny na adrese: https://zakazky.mulitvinov.cz/contract_display_1330.html

12. 3. 2020

Radostná zpráva – podepsali jsme smlouvu s firmou Severočeské doly a.s. o reklamní činnosti v rámci akce Adoptuj sedačku. Smlouva je podepsána na dobu tří let, přístup Severočeských dolů a.s. byl a je více než vstřícný a cena za reklamní plnění je 1 milion Kč bez DPH. Jedná se o velice výrazný příspěvek k získání prostředků na úhradu nákladů naší akce. Našemu partnerovi srdečně děkujeme.

26. 2. 2020

Byla zveřejněna výzva na podání nabídky na zakázku “Výměna sedaček a podlahové krytiny v kině Citadela”. Výzva je dělena na dvě části, a to na výměnu vlastních sedaček a na pokládku podlahové krytiny. Na základě této výzvy mohou uchazeči o tuto zakázku podat cenovou nabídku, pokud samozřejmě splní výzvou požadované podmínky. Termín pro podání nabídky je do 6. 4. 2020 do 10:00 hod. Výzva k podání nabídky je na adrese: https://zakazky.mulitvinov.cz/contract_display_1330.html

leden 2020

Během ledna byly na transparentní účet poukázány první dary od našich dárců. Velice děkujeme. Zároveň probíhají jednání s případnými velkými donátory o podpoře naší akce. Také probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele sedaček a podlahové krytiny.

18. 12. 2019

Proběhla tisková konference k odstartování akce „Adoptuj sedačku“, a to od 10:00 hod. v Café baru v Citadele.  Tiskové konference se zúčastnili představitelé města Litvínova, jednatel společnosti SPORTaS, s.r.o. a novináři. Věříme, že zúčastnění budou nadšeně referovat o naší akci a přispějí k její propagaci.

listopad 2019

Připravujeme výběrové řízení na dodavatele nových sedaček, podlahové krytiny a nouzového osvětlení. Připravovaná zakázka bude rozdělena na tři části (sedačky, podlaha a elektro), aby byly pro dodavatele vytvořeny optimální podmínky pro realizaci a zároveň se nám povedlo vybrat dodavatele zkušené a zodpovědné.

31. 10. 2019

Dotace od Státního fondu kinematografie ve výši 350 000 Kč nám již byla zaslána. Zároveň v tomto období odstartovala jednání o dotaci s významnými firmami z Litvínova a okolí.

září 2019

Byla přiznána dotace od Státního fondu kinematografie ve výši 350 000 Kč. O čerpání a využití této dotace byla sepsána a parafována smlouva. Tato dotace tvoří krásný základ akce „Adoptuj sedačku“ a doufáme, že tato první vlaštovka nebude zároveň vlaštovkou poslední.