Realizace akce

26. 2. 2020

Byla zveřejněna výzva na podání nabídky na zakázku “Výměna sedaček a podlahové krytiny v kině Citadela”. Výzva je dělena na dvě části, a to na výměnu vlastních sedaček a na pokládku podlahové krytiny. Na základě této výzvy mohou uchazeči o tuto zakázku podat cenovou nabídku, pokud samozřejmě splní výzvou požadované podmínky. Termín pro podání nabídky je do 6. 4. 2020 do 10:00 hod. Výzva k podání nabídky je na adrese: https://zakazky.mulitvinov.cz/contract_display_1330.html

leden 2020

Během ledna byly na transparentní účet poukázány první dary od našich dárců. Velice děkujeme. Zároveň probíhají jednání s případnými velkými donátory o podpoře naší akce. Také probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele sedaček a podlahové krytiny.

18. 12. 2019

Proběhla tisková konference k odstartování akce „Adoptuj sedačku“, a to od 10:00 hod. v Café baru v Citadele.  Tiskové konference se zúčastnili představitelé města Litvínova, jednatel společnosti SPORTaS, s.r.o. a novináři. Věříme, že zúčastnění budou nadšeně referovat o naší akci a přispějí k její propagaci.

listopad 2019

Připravujeme výběrové řízení na dodavatele nových sedaček, podlahové krytiny a nouzového osvětlení. Připravovaná zakázka bude rozdělena na tři části (sedačky, podlaha a elektro), aby byly pro dodavatele vytvořeny optimální podmínky pro realizaci a zároveň se nám povedlo vybrat dodavatele zkušené a zodpovědné.

31. 10. 2019

Dotace od Státního fondu kinematografie ve výši 350 000 Kč nám již byla zaslána. Zároveň v tomto období odstartovala jednání o dotaci s významnými firmami z Litvínova a okolí.

září 2019

Byla přiznána dotace od Státního fondu kinematografie ve výši 350 000 Kč. O čerpání a využití této dotace byla sepsána a parafována smlouva. Tato dotace tvoří krásný základ akce „Adoptuj sedačku“ a doufáme, že tato první vlaštovka nebude zároveň vlaštovkou poslední.